Royal Botanic Garden EdinburghAround the Botanics yesterday.